x
  营养科
  您当前位置 :首页 :科室导航

         1、负责本科室的医疗及行政管理工作。
         2、负责制定各种规章制度及工作职责。
         3、负责组织开展营养诊疗工作,对患者进行营养检测和评价、营养诊断,制定营养治疗方案,评估营养治疗效果,书写营养病历。
         4、每天到病房开展营养查房,观察住院患者的营养治疗状况。
         5、参与疑难病例的营养会诊。
         6、督促检查营养治疗膳食的执行情况。

  科室导航

外科系

内科系

急诊科系

门诊科系

医技科系

药剂科系

机关后勤